Nadgradnja sistema sprotnega nadzora energetskih transformatorjev

ELES spremlja stanje energetskih transformatorjev s sistemi stalnega nadzora že nekaj let. Na podlagi pridobljenih izkušenj pri spremljanju delovanja obstoječih sistemov stalnega nadzora se je pokazala potreba po izvedbi nadgradnje sistema za neposredni nadzor in diagnostiko energetskih transformatorjev z namenom centraliziranja aplikativnega sistema, hrambe podatkov na enem mestu in možnostjo opravljanja analiz podatkov na razpršenih sistemih.

Obstoječa rešitev je bila namenjena monitoringu in diagnostiki energetskih transformatorjev znotraj posamezne transformatorske postaje. Vsak energetski transformator je imel samostojen monitoring sistem za neposredni nadzor s svojo podatkovno bazo, kjer so se hranili podatki periodičnih meritev. V omrežju ELES je bilo od pridobitve sistema za neposredni nadzor transformatorjev pa do danes vključenih že 10 transformatorjev. Sistem je tako postal nepregleden, izvajanje analiz s podatki iz več naprav je bilo težavno, kapacitete pomnilnikov v posameznih postajnih računalnikih so se hitro polnile.

Kolektor Sisteh je izvedel posodobitev sistema z namenom odprave omenjenih težav, ki so se pojavljale v obstoječi decentralizirani rešitvi. Cilj projekta je bila tudi vzpostavitev portala za monitoring energetskega sistema. Izvedba portalne rešitve, kot nadgradnja obstoječega sistema za sprotni nadzor posameznih energetskih transformatorjev - predstavlja nov korak v izboljševanju diagnostike energetskih transformatorjev kot ključnih gradnikov prenosnega omrežja. Portalna rešitev omogoča celovito diagnostiko in učinkovito primerjavo delovanja med posameznimi lokacijami in transformatorji. Izgradnja podatkovnega skladišča predstavlja redundanco lokalnim zgodovinskim bazam OLM, omogoča izvajanje analiz na poljubnih transformatorjih in spremenljivkah z napredno OLAP tehnologijo.

ELES bo na tak način lahko zagotavljal višji nivo storitev ter celovitejše obvladovanje vgrajene opreme in sistemov. Rešitev je plod znanja domačih strokovnjakov in slovenske industrije na področju razvoja ter proizvodnje elektroenergetske opreme in sistemov.


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: