Uspešno izveden sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso na območju zapora Dob

Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomasoV občini Šentrupert so uspešno zaključili izgradnjo sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) za ogrevanje objektov zapora na Dobu.

Uspešno izveden sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso na območju zapora Dob

Cilj uvedbe sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je primarno v zmanjševanju obratovalnih stroškov. Menjava kurilnega olja z domačim obnovljivim virom energije – lesni sekanci zagotavlja nižjo ceno energije, kar bo zaporu občutno znižalo stroške ogrevanja. Projekt je pomemben tudi z vidika ekološke sprejemljivosti, saj gre za obnovljivi vir energije iz lokalnega okolja, kar na dolgi rok vodi k uspešni energetski samooskrbi občine.

Projekt je projektiral in izvedel konzorcij podjetij Biomasa iz Luč, novomeški gradbinec Malkom in Kolektor Sinabit iz Ljubljane. Dobra priprava projekta in kakovostna izvedba del vseh sodelujočih podjetij je omogočila, da je bil projekt dokončan v petih mesecih od podpisa pogodbe.

V okviru konzorcija, kjer je imelo podjetje Biomasa vlogo vodilnega partnerja, dobavitelja tehnološke opreme in izvajalca strojnih del, je Kolektor Sinabit projektiral in izvedel elektro del projekta, kjer standardni sistem električnega napajanja posameznih porabnikov v kotlovnici in celotnem sistemu daljinskega ogrevanja nadgrajuje centralno nadzorni sistem (CNS), ki zagotavlja nadzor in usklajeno delovanje vseh komponent sistema DOLB. V kotlovnici so na industrijski krmilnik CNS sistema povezani lokalna kotlovska avtomatika, sistemske črpalke, mešalni ventili, sistemi dopolnjevanja in mehčanja vode, požarni sistem, kalorimetri za proizvedeno energijo, trenutno moč, pretok, itd. Na toplovodnem omrežju pa se v CNS povezujejo sistem detekcije puščanja vode in vse dislocirane toplotne postaje, izvedene ob toplovodu. Preko procesnih meritev na celotnem sistemu (temperature, tlaki, proizvodnja in poraba električne energije, moči, pretoki) in funkcij določanja oziroma regulacije ogrevalnih krivulj, urnikov, pretokov in opcijskem omejevanjem porabe moči na toplotnih postajah, omogoča CNS učinkovito delovanje in oskrbo s toplotno energijo.

Rezultat je minimizacija izgub toplotne energije, možnost prilaganja dobave glede na potrebe posameznega odjemalca, obratovanje brez stalno prisotnega osebja, hitra detekcija, signalizacija (lokalni alarm, SMS, e-mail) in odprava napak ter daljinski nadzor celotnega sistema.

Na podlagi meritev proizvodnje in porabe toplotne energije po odjemalcih se izračunavajo energijske bilance in izkoristki delovanje sistema, del rešitve pa je tudi poročilni sistem za izdelavo poročil o proizvodnji in porabi, ki služi kot osnova za izvajanje obračunov in analiz.


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: