Sistemi vodenja in avtomatizacija

Splošni trend čimboljšega obvladovanja tehnoloških parametrov v proizvodnji narekuje rast tehnoloških rešitev. Sodobni sistemi vodenja postajajo kompleksnejši, pri vodenju le-teh pa se soočamo tudi z naraščanjem funkcionalnih zahtev.

V podjetju Kolektor Sisteh smo razvili napredne sisteme vodenja procesov za različne vrste industrije:

  • Procesna industrija (farmacija, kemija, nafta in plin, prehrana, papirništvo in kartonaža)
  • Kosovna industrija (avtomobilska, brizganje plastike, strojegradnja)

Naši sistemi izkoriščajo sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije za boljše vodenje procesov, integrirano delovanje vgrajenih sistemov in racionalno izkoriščanje energetskih virov. Pri razvoju sledimo smernicam pametne proizvodnje oz. "Industry 4.0".