Sistemi vodenja za integrirano in digitalizirano proizvodnjo

Vodenje in nadzor za različne vrste kosovne in procesne industrije

V procesu izgradnje ekosistema pametne tovarne načrtujemo, razvijamo in integriramo najsodobnejše rešitve za vodenje in nadzor proizvodnje oz. naprav in strojev za različne vrste kosovne in procesne industrije.

Obstoječe sisteme vodenja s krmilniki PLC ter nadzornimi sistemi SCADA nadgrajujemo s sodobnimi digitalnimi inženirskimi orodji (SIMIT, TIA portal ...), ki omogočajo računalniško simuliranje aktivnosti skozi celoten proizvodni proces.

Z bogatimi izkušnjami, številnimi referencami in poglobljenim znanjem na področju inženiringa, avtomatizacije, informatizacije in integracije različnih rešitev vam pomagamo k izgraditi infrastrukturo za učinkovito digitalno preobrazbo vašega proizvodnega podjetja.

 

 

Učinkovito obvladovanje tehnoloških parametrov

Zahteve strank po učinkovitem obvladovanju tehnoloških operacij v sodobni proizvodnji narekujejo uporabo rešitev za digitalno preobrazbo proizvodnih procesov.

Sistemi za vodenje procesov zagotavljajo, da se proizvodnja izvaja učinkovito in varno. Zagotavljajo stabilen tok procesov, visoko stopnjo kakovosti, skrbijo za učinkovito delovanje strojev, za optimalno rabo energije...

Sodobne sisteme vodenja procesov za digitalno preobrazbo izvajamo za različne vrste kosovne in procesne industrije

Koristi za uporabnike

  • popoln nadzor nad proizvodnjo
  • ponovljiva visoka kakovost izdelkov 
  • nižji proizvodni stroški
  • avtomatska sledljivost materiala, izdelkov, operacij, dokumentov...
  • stabilno in zanesljivo vodenje procesov
  • avtomatski nadzor nad vplivi na okolje
  • optimalna raba energije  
  • vgrajeni varnostni mehanizmi

 

 

Sodobna digitalna inženirska orodja

Pri uvedbi vašega sistema vodenja uporabljamo sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije za boljše in varnejše delo. Integracija vgrajenih sistemov omogoča visoko stopnjo izkoriščenosti podatkovnih virov z različnih področij. S tem sledimo smernicam industrije 4.0 za digitalno preobrazbo v smeri pametne tovarne prihodnosti, kar vključimo že pri načrtovanju arhitekture proizvodne infrastrukture.

Obstoječe sisteme vodenja s krmilniki PLC ter nadzornimi sistemi SCADA nadgrajujemo s sodobnimi digitalnimi inženirskimi orodji (SIMIT, TIA portal ...), ki omogočajo izvajanje računalniške simulacije aktivnosti skozi celoten proizvodni proces.

S 30-letnimi izkušnjami, številnimi referencami in poglobljenim znanjem na področju inženiringa, avtomatizacije, informatizacije in integracije različnih rešitev vam pomagamo k digitalni preobrazbi podjetja.

Kontaktiraj nas

Skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev