Funkcionalnosti merilnega sistema KEM

Funkcionalnosti merilnega sistema KEM

 • meritev in spremljanje parametrov mreže na enem mestu, kar zmanjša potrebno ožičenje in število potrebnih varovalk
 • merjene veličine so napetost, tok, moč, faktor moči in delovna energija
 • merilnik ima že v osnovni konfiguraciji vgrajen spletni strežnik, Ethernet in ModBus TCP ter RTU
 • do 84 enofaznih ali 28 trifaznih meritev oz. poljubna kombinacija teh na eno CPU-enoto
 • enostavna povezava merilnih letev preko običajnega kabla Ethernet CAT6 FTP
 • dislociran način merilnih letev z različnimi tokovnimi transformatorji .../5A, .../33 mA ali .../0,333 V z deljivim jedrom
 • možnost priklopa merilnih enot na obstoječe elektro sisteme brez izklopa slednjih
 • lokalni prikaz (grafi, alarmi, prosto nastavljiva imenovanja odcepov ...) z do 60 trifaznih meritev preko barvnega panela
 • oddaljeni dostop do prikazov na grafičnem panelu (Remote Client ali VNC) preko lokalnega omrežja ali interneta
 • možnost direktne povezave grafičnega panela na podatkovno bazo SQL (vpis meritev)
 • prenos in obdelava podatkov v MS Excel ali podatkovno bazo SQL
 • točnostni razred 1 po IEC 6205-21

Kontaktiraj nas

Skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev