EMS modul za večtarifni sistem obračunavanja električne energije

EMS modul za večtarifni sistem: kaj prinaša?

Osnovne funkcionalnosti

  • Prilagodljivost tarifnim blokom: Nov modul avtomatično razporeja porabo energije glede na pet določenih tarifnih blokov. To omogoča optimizacijo porabe energije glede na cene v različnih časovnih obdobjih, kar podjetjem pomaga zmanjšati stroške.
  • Napredni izračuni presežkov: Natančno izračuna, kdaj in v kolikšni meri podjetje preseže dogovorjeno moč. To nudi pravočasne ukrepe za preprečevanje nepotrebnih stroškov, ki nastanejo zaradi presežene moči.
  • Celovit pregled stroškov: Poleg analitike porabe in moči zagotavlja tudi podrobno razčlenitev vseh stroškov, povezanih z energijo, vključno s stroški za preseženo moč.

Dodatne funkcionalnosti

  • Simulacije za optimizacijo stroškov: Nudi izvajanje naprednih simulacij porabe energije, kar podjetjem omogoča eksperimentiranje z različnimi scenariji porabe. Na ta način lahko podjetja identificirajo strategije za optimizacijo stroškov.
  • Avtomatizirana poročila: Zagotavlja pripravo avtomatiziranih poročil, ki ponujajo podrobne analize porabe, stroškov in prihrankov. To odjemalcem olajša spremljanje njihove energetske učinkovitosti.
  • Avtomatsko generiranje računov: Avtomatično generira račune, ki upoštevajo nove tarifne postavke, kar olajša distribucijo teh računov med povezane deležnike ali odjemnike.

Koristi za podjetja

EMS modul za večtarifni sistem obračunavanja električne energije ne naslavlja le izzivov, ki jih prinašajo nove zakonodajne spremembe, temveč tudi omogoča podjetjem, da izboljšajo svojo energetsko učinkovitost in zmanjšajo svoj okoljski vpliv. Z implementacijo tega sistema lahko podjetja znatno zmanjšajo svoje operativne stroške, obenem pa aktivno prispevajo k trajnostnemu razvoju in varovanju okolja. To pomeni dvojno korist – tako za podjetje, kot tudi za okolje.

Z napredno analitiko, prilagodljivostjo tarifnim blokom, natančnimi izračuni presežkov ter celovitim pregledom stroškov podjetjem omogoča učinkovito prilagoditev novim zahtevam. Poleg tega dodatne funkcionalnosti, kot so simulacije za optimizacijo stroškov, avtomatizirana poročila in avtomatsko generiranje računov, ponujajo podjetjem orodja za doseganje boljše energetske učinkovitosti in zmanjšanje stroškov, kar je ključno za konkurenčnost na trgu in trajnostni razvoj.

 

 

Kontaktiraj nas

Skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev