Energetski management

Pametno upravljanje z energijo

Iščete rešitev za trajno zmanjšanje porabe energije in s tem stroškov?

S pomočjo sodobnih orodij in digitalnih IIoT platform poskrbimo za napredno upravljanje z energijo in celovit pristop pri zagotavljanju prihrankov energije. Uspešno smo jih vpeljali že v več podjetjih iz različnih branž.

S tovrstnimi sistemi zagotavljamo celovito upravljanje z energenti, nadzor nad trenutno porabo, napovedovanje in trende porabe ter skladnost s standardom ISO 50001. Uvedba tovrstnih sistemov zagotavlja naročniku strateško usmeritev na področju energetske oskrbe v skladu s trendi in smernicami industrije 4.0.

Sistem za upravljanje z energijo SIMATIC Energy Manager PRO

Preizkušena, delujoča in učinkovita rešitev upravljanja z energijo, ki pomaga nadzorovati rabo energije in zmanjšati stroške zanjo. SIMATIC Energy Manager PRO je certificiran sistem upravljanja z energijo po standardu ISO 50001 za industrijo in proizvodnjo. Sistem razpolaga z vso ustrezno energetsko, komunikacijsko in informacijsko infrastrukturo za upravljanje z energijo posameznega podjetja ali organizacije, vključno s proizvodnjo, zgradbami ... Omogoča nadzor stanja v realnem času, spremljanje KPI-jev, izvajanje analiz in možnost planiranja ter simulacije porabe energije glede na plane. 

Simatic Energy Pro Manager, pdf (12,1 MB)

 

 

Povečanje učinkovitosti rabe energije, višji prihranki
  • znižanje porabe in optimizacija stroškov za energijo
  • transparenten pregled, spremljanje in dostop do podatkov v realnem času
  • napoved porabe energentov za planiranje nabave
  • izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije (URE)
  • avtomatsko prilagajanje novim zakonskim, vsebinskim in tehničnim zahtevam
  • fleksibilen, nastavljiv in uporabniku prijazen WEB uporabniški vmesnik
  • vgrajeni vmesniki za sisteme ERP, MES in SCADA
  • standardni komunikacijski protokoli za merilnike in krmilnike na eni ali več lokacijah - tudi v različnih državah
  • večjezikovne različice

Kontaktiraj nas

Skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev