NN/SN sistemi

Za večjo varnost in nadzor nad napravami in sistemi ožičenja

Nudimo celoten nabor nizkonapetostnih (NN) in srednjenapetostnih (SN) rešitev za distribucijo in razdeljevanje električne energije v najzahtevnejših okoljih.

Pri izvedbi projektov zagotavljamo storitve celostnega inženiringa, od idejnih študij, izdelave projektne in tehnične dokumentacije, izvedbe in vodenja projektov, dobave in montaže opreme, do zagona in vzdrževanja sistemov.

xEnergy - zanesljiv prenos in razdeljevanje električne energije 

Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav so najpomembnejši gradnik vsakega inštalacijskega sistema, saj zagotavljajo njegovo funkcionalnost in varnost. Lahko se načrtujejo in gradijo individualno, po zahtevah projekta oziroma kupca, vse pogosteje pa se v praksi uporabljajo tako imenovani tipski stikalni bloki, ki so konstruirani in preskušeni skladno s standardom SIST EN 60439.

Sestav nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav je po tem standardu kombinacija ene ali več stikalnih aparatov, povezanih s krmilno, merilno, zaščitno in regulacijsko opremo, z vsemi notranjimi električnimi in mehanskimi povezavami in izdelan na odgovornost proizvajalca.

 Tehnične lastnosti sestavov xEnergy

 

Energetske meritve KEM

Merjenje električne energije je sestavni del sodobnih sistemov smotrne rabe energije. Sodoben in uporabniku prijazen merilni sistem KEM je namenjen zagotavljanju učinkovite rabe energije lokalnih distribucijskih sistemov. Na voljo je v treh različicah: KEM1, KEM2 in KEM3.

Merilni sistem KEM sestavljajo:

  • merilni elementi, ki delujejo avtonomno brez lokalnega prikaza meritev,
  • procesna enota CPU z Ethernet, ModBus TCP in RTU ter spletnim strežnikom,
  • grafični panel, preko katerega se spremlja meritve, opozorila, alarme, grafe, stanja varovalnih elementov ...

Funkcionalnosti merilnega sistema KEM

Kontaktiraj nas

Skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev