NN/SN sistemi

Distribucija električne energije na nizkonapetostnem (NN) nivoju ter transformacija iz višjenapetostnih nivojev predstavljajo naše rešitve NN/SN sistemov. Sisteme nudimo za različna področja uporabe od industrije, energetike in infrastrukture.

V okviru ponudbe zagotavljamo celovito izvedbo distribucijskih transformatorskih postaj in drugih zahtevnih sistemov NN elektroenergetskega napajanja in razvoda električne energije. Naša ponudba obsega renomirane ponudnike visokega kakovostnega nivoja, za naročnika izvedemo standardizirane rešitve sestavov s preverjeno zasnovo skladno s standardom IEC 61439.

Z lastnim inženirskim kadrom in lastnimi kapacitetami izvajamo celovit inženiring, od idejnih študij, izdelave projektne in tehnične dokumentacije, izvedbe in vodenja projektov, dobave in montaže opreme, do zagona in vzdrževanja sistemov.

xEnergy - zanesljiv prenos in razdeljevanje električne energije 

Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav so najpomembnejši gradnik vsakega inštalacijskega sistema, saj zagotavljajo njegovo funkcionalnost in varnost. Lahko se načrtujejo in gradijo individualno, po zahtevah projekta oziroma kupca, vse pogosteje pa se v praksi uporabljajo tako imenovani tipski stikalni bloki, ki so konstruirani in preskušeni skladno s standardom SIST EN 60439.

Sestav nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav je po tem standardu kombinacija ene ali več stikalnih aparatov, povezanih s krmilno, merilno, zaščitno in regulacijsko opremo, z vsemi notranjimi električnimi in mehanskimi povezavami in izdelan na odgovornost proizvajalca.

 Tehnične lastnosti sestavov xEnergy

 

Energetske meritve KEM

Merjenje električne energije je sestavni del sodobnih sistemov smotrne rabe energije. Sodoben in uporabniku prijazen merilni sistem KEM je namenjen zagotavljanju učinkovite rabe energije lokalnih distribucijskih sistemov. Na voljo je v treh različicah: KEM1, KEM2 in KEM3.

Merilni sistem KEM sestavljajo:

  • merilni elementi, ki delujejo avtonomno brez lokalnega prikaza meritev,
  • procesna enota CPU z Ethernet, ModBus TCP in RTU ter spletnim strežnikom,
  • grafični panel, preko katerega se spremlja meritve, opozorila, alarme, grafe, stanja varovalnih elementov ...

Funkcionalnosti merilnega sistema KEM

Kontaktiraj nas

Skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev