Zajem in vizualizacija podatkov

Zajem in vizualizacija podatkov omogoča sprotno spremljanje in optimizacijo procesov. Podjetje spremlja in z vizualizacijo analizira podatke o proizvodnji – od izkoriščenosti strojne opreme, produktivnosti posameznih proizvodnih linij, vzdrževanja strojev in naprav, kar je osnova za učinkovito preventivno vzdrževanje, spremljanje in zagotavljanje kakovosti, vpogleda v dodajanje in ustvarjanje vrednosti v proizvodnji, do spremljanja aktivnosti zaposlenih.

Vizualizacija

Sinapro.IIoT pomaga proizvajalcem izboljšati produktivnost delovne sile s poenostavitvijo dostave digitalnih delovnih navodil ter odpravo papirnih in PDF-navodil.

Rešitev omogoča tudi beleženje podatkov med delovnimi tokovi, ko delavci opravljajo določene proizvodne naloge. Sinapro.IIoT združuje sisteme IT in OT ter se poveže s pametnimi orodji in stroji, da ustvari poenoten operacijski zaslon.

Sinapro.IIoT spremlja produktivnost dela v realnem času. S povezljivostjo do strojev in pametnih orodij zagotavlja natančno izvedbo in želeno kakovost izdelka že ob zajemu podatkov, kar vpliva na zagotavljanje skladnosti in verodostojno identifikacijo. Zajema delovne naloge, delovna navodila ter druge proizvodne dokumente in povezuje orodja za pošiljanje vaših podatkov prek digitalne, 3D ali razširjene resničnosti (AR).

Lastnosti

 • Povezljivost

Sinapro.IIoT ponuja najširši nabor gonilnikov, ki podpirajo obstoječe in nove naprave, žična in brezžična omrežja ter povezljivost z bazami podatkov, programskimi aplikacijami in drugimi strežniki OPC.

 • Agregiranje

Ena vstopna točka povezuje na tisoče virov podatkov in ponuja informacije različnim aplikacijam, kar odpravlja potrebo po več različnih programih.

 • Optimizacija

Sinapro.IIoT uporablja zajemanje in kondicioniranje podatkov, izravnavo obremenitev in komunikacijo z različnimi komunikacijskimi standardi z namenom izboljšanja komunikacije in zmanjšanja obremenitve omrežja in naprav.

 • Dostopnost

Dostop do platformskih komponent, aplikacij (kot so MES, SCADA …), IoT in druge programske opreme je omogočen prek OPC, lastniških protokolov in IT-protokolov.

 • Vizualizacija

Sinapro.IIoT pomaga proizvajalcem izboljšati produktivnost delovne sile s poenostavitvijo dostave digitalnih delovnih navodil ter odpravo papirnih in PDF-navodil.

 

 

 

Koristi za uporabnike

Zmožnosti

 • dvosmerna integracija različnih sistemov na Sinapro.IIoT
 • samodejno in ročno zajemanje podatkov za izgradnjo genealogije izdelkov
 • povezljivost s pametnimi orodji
 • preverjanje kakovosti v realnem času

Izboljšave v poslovanju

 • izboljšana učinkovitost operaterja
 • izboljšana kakovost
 • manjše potrebe po usposabljanju operaterja
 • povečana fleksibilnost delovne sile 

 

Digitalna navodila

 • odprava papirnih navodil, ki jih je težko vzdrževati, razlagati in posodabljati
 • skrajšanje časa za zapletene naloge z vedno dosegljivimi CAD-risbami zadnje verzije in videoposnetki

Spremljanje in povratne informacije

 • izboljšanje transparentnosti in proizvodnih operacij z zajemom podatkov v realnem času
 • pospešitev usposabljanja s pravočasnimi povratnimi informacijami

 

Povezani sistemi

 • premostitev IT- in OT-sistemov s poenotenim zaslonom operaterja
 • hitrejše delovanje proizvodnje s povezavo na pametna orodja in stroje

 

 

 

Kontaktiraj nas

Skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev