NN/SN sustavi

Distribucija električne energije na niskonaponskoj razini (NN) i transformacija iz visokonaponske razine predstavljaju naša rješenja NN / SN sustava. Nudimo sustave za razne primjene u industriji, energetici i infrastrukturi.

U sklopu ponude pružamo sveobuhvatnu izvedbu distribucijskih transformatorskih stanica i ostalih zahtjevnih NN sustava napajanja i distribucije električne energije. Naša ponuda uključuje opremu renomiranih dobavljača visoke razine kvalitete, a za klijenta implementiramo standardizirana rješenja sklopova provjerenog dizajna u skladu sa IEC 61439 standardom. 

Vlastitim inženjerskim osobljem i vlastitim kapacitetima izvodimo sveobuhvatan inženjering, od idejnih studija, pripreme projektne i tehničke dokumentacije, provedbe i upravljanja projektima, nabave i ugradnje opreme, do pokretanja i održavanja sustava.

xEnergy - pouzdan prijenos i distribuciju električne energije 

Sastavni dijelovi niskonaponskih sklopnih i upravljačkih uređaja najvažniji su građevni elementi bilo kojeg instalacijskog sustava, jer osiguravaju njegovu funkcionalnost i sigurnost. Mogu se planirati i graditi pojedinačno, prema zahtjevima projekta ili naručitelja, ali sve se češće u praksi koriste takozvani tipski sklopni blokovi, koji su izrađeni i ispitani u skladu sa standardom SIST EN 60439.

Prema ovom standardu, sklop niskonaponskih sklopnih i upravljačkih uređaja kombinacija je jednog ili više sklopnih uređaja povezanih s upravljačkom, mjernom, zaštitnom i regulacijskom opremom, sa svim unutarnjim električnim i mehaničkim priključcima i proizvedena uz odgovornost proizvođača.

 Tehnične lastnosti sestavov xEnergy

 

Energetska mjerenja KEM

Mjerenje električne energije sastavni je dio suvremenih sustava energetske učinkovitosti. Suvremen i korisniku prilagođen KEM mjerni sustav namijenjen je osiguravanju učinkovitog korištenja energije lokalnih distribucijskih sustava. Dostupan je u tri verzije: KEM1, KEM2 i KEM3.

Mjerni sustav KEM čine:

  • mjerni elementi, koji rade autonomno bez lokalnog prikaza mjerenja,
  • procesna jedinica CPU s Ethernet, ModBus TCP i RTU te mrežnim poslužiteljem,
  • grafički panel, pomoću kojeg se prate mjerenja, upozorenja, alarmi, grafovi, stanja sigurnosnih elemenata...

Funkcionalnosti merilnega sistema KEM

 

Kontaktirajte nas

Zajedno ćemo pronaći najbolje rješenje