Do zanesljive oskrbe s premogom

Čeprav se je leto 2019 šele dobro začelo, nam je že uspelo pridobiti posel izvedbe rekonstrukcije in nadgradnje elektroenergetskega napajanja transporta premoga v Termoelektrarni Šoštanj. Predvidena investicija je 1,4 milijona evrov. Predviden zaključek del je do konca leta 2019. 

Do zanesljive oskrbe s premogom

Termoelektrarna Šoštanj je največji proizvajalec električne energije v Sloveniji. Energent za proizvodnjo električne in toplotne energije v Termoelektrarni Šoštanj je lignit iz Premogovnika Velenje. Od izkopa v rudniku je potrebno premog transportirati do deponije premoga, preko transportnih trakov, presipnih postaj do kotlovskih bunkerjev premoga, ki so zadnja postaja pred vstopom v blok termoelektrarne. Zaradi velike dolžine transportne poti in oskrbe več blokov termoelektrarne, poteka transport preko dveh vzporednih sistemov trakov, kar predstavlja 100- odstotno redundanco v oskrbi termoelektrarne. Vsak sistem ima ločeno energetsko napajanje in ločen sistem vodenja in nadzora.

Na izjemen pomen transportnih poti in gospodarjenja z deponijo premoga kaže podatek, da zaloge premoga v kotlovskih bunkerjih zadostujejo v povprečju za 6- do 8-urno obratovanje. Posodobitev opreme in izboljšanje zanesljivosti transportnih tokov premoga ima tako velik vpliv na zanesljivost obratovanja celotne termoelektrarne in povečanje njene energetske učinkovitosti.

V ta namen so se v Termoelektrarni Šoštanj odločili investirati v rekonstrukcijo in nadgradnjo napajanja transporta premoga. Za celoten projekt, ki zajema projektiranje, izdelavo, montažo in spuščanje dobavljene opreme v pogon, bo poskrbel Kolektor Sisteh z konzorcijskim partnerjem.

Samo Ceferin, vodja področja A&EI v Kolektor Sistehu je ob tem povedal: »Naša inženirska ekipa ima bogate izkušnje s podobnimi sistemi transporta. Za seboj ima že kar nekaj uspešnih domačih in tujih projektov avtomatizacije transporta premoga ali drugih sipkih materialov s sodobno energetsko opremo in opremo za nadzor in vodenje procesov.«


Nazaj