JUB posodobil proizvodnjo praškastih surovin

Skupina JUB v Dolu pri Ljubljani je letos spomladi zaključila investicijo v posodobitev sistema vodenja v proizvodnji praškastih surovin. JUB velja za najstarejšega proizvajalca zidnih barv v Sloveniji. Veliko vlaga v raziskave in razvoj ter v povečanje in posodobitev proizvodnje. V sodelovanju s podjetjem Kolektor Sisteh so sredi leta 2018 začeli s celovito prenovo sistema vodenja proizvodnje v obratu Videm.

JUB posodobil proizvodnjo praškastih surovin

Poglobljeno poznavanje sistemov in tehnologij vodenja v procesni industriji je bilo nujno za uspešno izvedbo prenove procesov. Kolektor Sisteh je temu dodal svoje dolgoletne izkušnje s področja vodenja proizvodnih procesov in razvil rešitve, ki uspešno izpolnjujejo zahteve investitorja, omogočajo večjo učinkovitost v proizvodnji ter poenostavljajo izpolnjevanje zakonskih in okoljevarstvenih zahtev.

Za boljšo podporo sprotnemu odločanju

Na ravni operativnega vodenja in poslovnega upravljanja proizvodnje smo uvedli lastna programska orodja sinaproMES, sinaproBATCH in sinaproCHART za izboljšanje vodenja, nadzora in upravljanja proizvodnega procesa.

V sodelovanju z investitorjem smo se odločili za menjavo obstoječe programske in krmilniške opreme proizvajalca Yokagawa, ki je bila zastarela in potrebna nadgradnje. Za potrebe zahtevnega procesa v kemični industriji smo izbrali krmilniško in programsko opremo podjetja Siemens. Obseg krmilniške opreme je bil velik. Več kot 1200 krmilniških signalov je bilo treba v kratkem času prevezati na nov krmilniški sistem in izvesti testiranja vseh funkcionalnosti procesa.

Investitorjeva proizvodna informacijska infrastruktura je večnivojska in medsebojno povezana. Na operativni ravni uporabljajo nadzorne sisteme (SCADA, MES, BATCH) in na nivoju upravljanja poslovnih procesov različne sisteme ERP (SAP …). Vsaka od teh organizacijskih ravni je opremljena z ustreznimi IT-orodji. Podatki se zbirajo v različnih podatkovnih bazah in nudijo podporo sprotnemu odločanju v primeru izrednih dogodkov v proizvodnji, kot so zastoji, neustrezna kakovost in podobno.

Postopek prenove

Postopek prenove sistema vodenja proizvodnje je potekal v več korakih:

  • prevezava električnih signalov na nov krmilni sistem in njihovo testiranje;
  • izvedba nadzorno-krmilnega sistema z novim krmiljenjem in testiranje;
  • implementacija rešitve sinaproBATCH – recepturni sistem, povezan s krmilnim sistemom;
  • implementacija rešitve sinaproCHART – sistem za analizo trendov na podlagi procesnih podatkov;
  • testiranje sistema in postopkov v industrijskem obratu z uporabo materiala.

Z uporabo najnovejših programskih rešitev in uporabo nove strojne opreme smo lahko posodobili vse ravni proizvodnega procesa. S konfiguracijo in programiranjem nove opreme pa so bile lahko uvedene izboljšave in optimizacija sicer že znanih proizvodnih procesov.

Obvladovanje proizvodnih receptur skozi celoten življenjski cikel

Sistem vodenja je moral zagotoviti zelo fleksibilen recepturni sistem ob hkratni visoki stopnji avtomatiziranosti. Sistem vodenja šaržnih procesov je bil načrtovan v skladu z aktualnimi standardi in priporočili, kot so GAMP 5, 21 CFR part 11 in mednarodnim standardom ISA S88.01., imenovanem tudi paketni protokol (angl. batch protocol). Standard ISA S88.01. postavlja temelje in izhodišča za programsko in strojno opremo v določenem procesu ter jih povezuje v procesne postopke. Pri jasni postavitvi koncepta izgradnje in uvedbi standarda v naročnikov proces je bilo ključnega pomena sodelovanje procesnih inženirjev in inženirjev avtomatike.

Uvedba programske rešitve sinaproBATCH za avtomatizrano vodenje šaržnih procesov je pripomogla k večji produktivnosti, predvsem pa k boljši kakovosti, ki jo omogoča ponovljivost proizvodnih procesov. Investitorju omogoča elektronski način dokumentiranja proizvodnih operacij, zgodovino in popolno sledljivost. Pomembno je, da je integralni del sistema vodenja proizvodnje in je sposoben interakcije z vsemi drugimi informacijskimi sistemi.

Z uvedbo programske rešitve sinaproCHART smo zagotovili ažuren pregled in beleženje izbranih procesnih podatkov. V konkretnem primeru jo investitor uporablja za pregled količine surovin v večjem številu silosov. Z nadzorom količine in porabe surovin se lahko izognemo morebitni ustavitvi postopkov zaradi pomanjkanja procesnih surovin, hkrati pa je mogoče spremljati porabo po časovni osi.

Z uvedbo nadrejene aplikacije sinaproMES je vzpostavljena vertikalna integracija procesnih postopkov ter zagotovljen nadzor in sledljivost procesa od krmilniške ravni do ravni poslovnega informacijskega sistema ERP.

Pričakovana rast proizvodnje sočasna potreba po nadaljnjem zniževanja proizvodnih stroškov bodo tudi v prihodnje vodilo za nadaljevanje naložb v dvig učinkovitosti procesov. Investicija je hkrati pomemben korak za nadaljnjo digitalizacijo proizvodnje v skupini JUB.

Jure Videc, direktor oskrbovalne verige, JUB:

Posodobitev sistema nam je prednostno omogočila varnost delovanja. Obstoječi sistem je bil iztrošen, zaradi česar je prihajalo do občasnih motenj v delovanju. Ker je zanesljivost oskrbe v današnjem svetu eden od osnovnih pogojev uspešnega servisiranja kupcev, je bila odločitev za zamenjavo enostavna. Z zamenjavo smo poenotili sisteme vodenja po podjetju, jih poenostavili ter nadgradili na uporabniku bolj prijazen način. Prvi rezultati prenove sistema vodenja proizvodnje se že kažejo v hitrejšem delovanju sistemov, zmanjšanju števila zastojev ter izboljšanju produktivnosti in zanesljivosti delovanja. Posebej želimo izpostaviti odlično pripravo izvajalca, saj je zamenjava potekala hitro, učinkovito in v skladu s terminskim načrtom.

Pričakovana rast proizvodnje in sočasna potreba po nadaljnjem zniževanju proizvodnih stroškov bodo tudi v prihodnje vodilo za nadaljevanje naložb v dvig učinkovitosti procesov v skupini JUB.


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: