Knauf Insulation posodobil nadzorni sistem proizvodnega procesa izolacijskih materialov

Spremljanje proizvodnega procesa na daljavoPodjetje Knauf Insulation Slovenija, del belgijskega koncerna Knauf Insulation, se je v letu 2013 odločil za posodobitev nadzornih sistemov (SCADA) svojih proizvodnih procesov. Knauf Insulation Slovenija je največji proizvodni obrat v skupini Knauf Insulation, specializiran za proizvodnjo izolacijskih materialov iz kamene volne. Zaradi narave in kompleksnosti dela strmijo h konstantnemu izboljševanju učinkovitosti svojih proizvodnih procesov, tudi z uporabo sodobnih sistemov za vodenje procesov.

Knauf Insulation posodobil nadzorni sistem proizvodnega procesa izolacijskih materialov

V Knauf Insulation je Kolektor Sinabit že več let prisoten kot izvajalec elektroinženiringa in avtomatizacije, vključno s projektiranjem, izvedbo, testiranjem in zagonom ter optimiranjem tehnološkoprocesnih parametrov. Skupaj z naročnikom uvajamo nove inovativne rešitve za vodenje proizvodnih procesov, s ciljem zniževanja proizvodnih stroškov in zmanjševanja emisijskih vplivov. Med pomembnejšimi projekti v preteklih letih sta bili rekonstrukcija in posodobitev dveh proizvodno procesnih linij za proizvodnjo izolacijskih plošč iz kamene volne ter postavitev nove linije v skladu z BAT (Best Available Technology). Vsebina in izvedba vseh projektov poteka usklajeno z ekološkimi usmeritvami in normativi EU.

Že izvedenim tehnološkim investicijam je tako v letu 2013 sledila posodobitev celotnega sistema upravljanja, nadzora in alarmiranja za proizvodnji obrat na Trati. V projekt so bile vključene tri proizvodne linije za kameno in stekleno volno (8 SCADA strežnikov, 3 SCADA odjemalci). Novi računalniki in nadgrajeni nadzorni sistemi omogočajo hitrejši vpogled v tehnološke procese, enostaven dostop do združenih podatkov s ciljem podpore boljšemu in hitrejšemu odločanju in s tem posledično vplivajo na višjo produktivnost. Uporaba novih tehnologij upravljanja bo prispevala k varnejšemu in zanesljivejšemu obratovanju.

Investicija nadgradnje nadzornega sistema se je izvedla v okviru projekta OSI_PI , in je del strategije celotne skupine Knauf Insulation z namenom izboljšanja učinkovitosti načrtovanja, sledenja spremembam, in nadzorovanja proizvodnje na posameznih linijah.


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: