Kolektor Sisteh izvedel obsežen projekt v ZDA

Večletno partnerstvo z naročnikom Knauf Insulation je podjetju Kolektor Sisteh v začetku letošnjega leta prineslo sodelovanje pri kompleksni izvedbi projekta v Združenih državah Amerike. Naročnik ima na drugi strani Atlantika več proizvodnih lokacij, ki jih je pričel posodabljati in izvajati tehnološko modernizacijo. Okoljske zahteve in učinkovita raba energije so v polnem razmahu tudi v ZDA, kar pomeni, da bo tudi v tem segmentu v prihodnje precej investicijskih vlaganj.

 

Kolektor Sisteh izvedel obsežen projekt v ZDA

Pogovore za izvedbo projekta smo pričeli pred dobrim letom dni na obisku v Belgiji, kjer je sedež inženiringa skupine Knauf Insulation. Glede na prisotnost koncerna Kolektor tudi na ameriški celini ter razvejano poslovno aktivnost koncerna na tem tržišču smo se že takoj po začetnih pogovorih o projektu povezali s predstavnikom koncerna v ZDA. Ko smo od naročnika prejeli razpisno dokumentacijo, se je pričela izdelava ponudb, ki pa so zaradi specifik ameriškega trga zahtevale kar precej premisleka, na kakšen način pristopiti k izvedbi projekta. Naš obseg izvajanja je bil celovit elektroinženiring na ključnem tehnološkem sklopu, ki ga je naročnik izvedel v okviru prenove proizvodne lokacije. Glavnina aktivnosti modernizacije je namreč potekala v segmentu talilnih peči, kjer se je naročnik odločil za tehnologijo s plinsko pečjo. Izvedba vseh del je potekala na lokaciji Inwood v bližini mesta Martinsburg v zvezni državi Zahodna Virginija.

Celovit inženiring za elektro področje

Obseg naših dobav in izvedbe je bil tudi kompleten elektroinštalacijski del od izvedbe kabelskih tras do izvedbe vseh električnih inštalacij in priklopov ter postavitve in montaže elektro opreme. Zaradi velike oddaljenosti naročnikovega obrata in regulatornih zahtev ter zakonodaje smo se za izvedbo teh del morali povezati z lokalnim podjetjem. Ker so zahteve in standardi za izvedbo specifični za naročnika, obenem pa je potrebno upoštevati vse lokalne standarde in predpise, smo s pomočjo koncernskega predstavnika v ZDA izvedli komunikacijo s štirimi različnimi podizvajalci. Po več iteracijah izbornega postopka smo se odločili za lokalno podjetje, ki je imelo ustrezne reference in bonitete za izvedbo predmetnih del. Gradbena dela oziroma rušitve obstoječih stavbnih konstrukcij so se pričeli v začetku letošnjega leta. Pred pričetkom del na objektu smo morali skladno z zakonodajo zvezne države Zahodna Virginija izvesti tudi licenciranje za opravljanje inženiring dejavnosti s področja električnih inštalacij.

Kot izvajalci celovitega inženiringa za elektro področje smo morali izvesti tudi izvedbene načrte oziroma t. i. detail engineering (v slovenski terminologiji poznan pod PZI). Dokumentacija za elektro opremo in inštalacije je morala biti izdelana v skladu z lokalnimi standardi in predpisi ter specifičnimi zahtevami naročnika. Prav tako je vsa projektirana in dobavljena oprema morala izpolnjevati zahteve in standarde ameriškega trga, kar je bilo zlasti pomembno zaradi certificiranja v skladu z UL-predpisi, saj je bila oprema izdelana v Sloveniji. Pred transportom opreme je bil izveden tudi inšpekcijski pregled s strani certifikacijskega organa TÜV SÜD America, na osnovi katerega so bili izdani tudi ustrezni certifikati kot osnova za uvoz in dostavo opreme na lokacijo naročnika. Pred transportom opreme je bil s strani naročnika izveden tudi tovarniški prevzem opreme v Sloveniji.

V obsegu naših dobav in izvedbe je bil celovit sistem avtomatizacije in vodenja novih tehnoloških postrojenj. Sistem krmiljenja je bil v celoti projektiran in izveden v okviru naših pogodbenih obveznosti. Ker je šlo za rekonstrukcijo obstoječe linije, je bil za sistem vodenja SCADA uporabljen obstoječ sistem na lokaciji. Programska oprema je bila v celoti izdelana pred pričetkom testiranj na objektu, s strani naročnika pa je bil tovarniški prevzem izveden v Sloveniji, kjer se je preverilo vse zahtevane funkcionalnosti programske opreme.

Vsa elektroinštalacijska in montažna dela so potekala pod nadzorom Kolektor Sisteha s stalno prisotnostjo inženirske ekipe na objektu. V pogodbenem obsegu smo dobavili in izvedli zagon tudi vse inštrumentacije in merilno-regulacijske opreme. Inštalacijska dela so bila v grobem zaključena v prvi polovici oktobra, ko se je pričelo izvajati tudi inštalacijske teste in zagone posameznih sklopov opreme ter programske krmilniške in SCADA opreme. Kompleten zagon linije je bil izveden v prvih dneh novembra, inženirska ekipa Kolektor Sisteha pa je nudila podporo pri pričetku proizvodnje še približno dva tedna. Morebitna podpora se po potrebi od povratka inženirske ekipe dalje izvaja na daljavo.

Kolektor Sisteh je z izvedbo opisanega projekta s področja avtomatizacije in elektroinženiringa v ZDA svoja znanja in reference razširil izven področij, na katerih smo do sedaj izvajali projekte. Nove izkušnje in uspešna izvedba del nam dajejo nov pogum in izziv pri pridobivanju projektov tudi na zahtevnih in oddaljenih trgih, kjer pa imata slovenska zagnanost in vztrajnost vsekakor svojo ceno.

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: