Livar s pomočjo digitalizacije povečal produktivnost

Njihova proizvodnja je danes fleksibilnejša in v realnem času razpolaga s točnimi podatki, kar pa se odraža tudi na področju kazalnikov uspešnosti.

Livar s pomočjo digitalizacije povečal produktivnost

Družba Livar je največja livarna železnih litin v Sloveniji, specializirana za proizvodnjo izdelkov iz sive in nodularne litine, z lastno mehansko obdelavo. V podjetju so si zastavili strategijo, v skladu s katero bodo v prihodnje veliko vlagali v optimizacijo, avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnih procesov kot tudi v preostala področja podjetja.

Nedavno so zaključili prvo fazo digitalne transformacije obrata mehanske obdelave, ki jim omogoča popolno sledljivost tako proizvodnih procesov kot celotnega materialnega toka in s tem spremljanje proizvodnje v vsakem trenutku. 

Tekoč vpogled v proizvodnjo

Vodstvo družbe je usmerjeno v proizvodnjo in na dnevni ravni zagotavlja spremljanje ključnih proizvodnih kazalnikov ter koordinira izvajanje korektivnih ukrepov. Za postopno digitalno transformacijo so se odločili na podlagi izzivov iz preteklosti, ki so se pojavili predvsem na področju planiranja proizvodnih procesov, spremljanja in učinkovitosti proizvodnje. Tako so z vpeljavo rešitev iz nabora, ki ga ponuja digitalna transformacija proizvodnje, uspeli implementirati celovito rešitev, s katero so zagotovili učinkovito razporejanje delovnih nalogov po delovnih mestih, spremljanje materialnega toka in medfaznih zalog, eliminirali ročne vnose podatkov in popolnoma avtomatizirali zajem ključnih podatkov direktno iz strojev ter v celoti odpravili papir iz proizvodnje mehanske obdelave.

»V celoti smo vpeljali brezpapirno proizvodnjo, tako da so delovni nalogi popolnoma elektronski. Digitalizirani so tudi priprava, planiranje, izvedba posameznih operacij po delovnem nalogu ter zaključevanje in zagotavljanje kakovosti. Tako imamo zagotovljeno popolno spremljanje dejanskega stanja strojev v vsakem trenutku, spremljanje doseganja normativov, spremljanje vseh zastojev, vključno z vzroki in časi trajanja zastojev, planiranje in nadzor porabe materiala in orodij po strojih ter spremljanje izdelanih količin vključno z ustrezno kakovostjo,« je povedal Sašo Malerič, direktor področja mehanske obdelave družbe Livar.

S sistemom Sinapro.IIoT.MES delovanje v realnem času

Po pomoč so se v začetku leta 2018 obrnili na podjetje Kolektor Sisteh in tako pričeli z digitalno transformacijo in vpeljavo sistema Sinapro.IIoT.MES. Poglobljeno poznavanje proizvodnih sistemov in tehnologij vodenja v procesni in kosovni industriji je bilo nujno za uspešno izvedbo prve faze digitalne transformacije. Pri Kolektor Sistehu so temu dodali svoje dolgoletne izkušnje s področja avtomatizacije in informatizacije ter prilagodili lastno rešitev, ki uspešno izpolnjuje specifiko dela in zahteve družbe Livar ter tako omogoča večjo učinkovitost ter zadovoljstvo vseh zaposlenih. 

Rešitev tako vsebuje avtomatsko zajemanje podatkov in informacij o opravljenem delu v realnem času s strojev, linij in naprav za posamezno delovno mesto. Hkrati pa rešitev omogoča avtomatizirano in inteligentno razporejanje delovnih nalogov po strojih, dvosmerno komunikacijo s poslovnim sistemom ERP ter zagotavljanje ključnih napotkov in informacij osebju na ustrezno delovno mesto ob pravem času. Tako so zaposlenim vedno na voljo ključne informacije, da natančneje vedo, kaj se dogaja v proizvodnem procesu. S tem postane sistem bolj transparenten, kar dodatno spodbuja odpravljanje zastojev ter posledično izboljša tudi splošno delovno disciplino in odnose med zaposlenimi v podjetju.

Njihova proizvodnja je danes fleksibilnejša in v realnem času razpolaga s točnimi podatki, kar pa se odraža tudi na področju kazalnikov uspešnosti. 

Sašo Malerič, direktor področja mehanske obdelave družbe Livar:

Implementacija sistema Sinapro.IIoT.MES je družbi Livar brez dodatnih organizacijskih sprememb omogočila pomembno povečanje produktivnosti proizvodnih procesov v sektorju mehanske obdelave.

 


Nazaj