Posodobitev transformatorske postaje v UKC Maribor

V Kolektor Sistehu smo v zadnjih letih okrepili svojo dejavnost tudi na področju elektroenergetike, pri čemer sodelujemo in iščemo sinergije s podjetji v stebru Energetike koncerna Kolektor. Tako smo v maju 2015 uspešno in v predvidenem terminskem roku končali projekt posodobitve transformatorske postaje TP 278 v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (UKC Maribor).

Posodobitev transformatorske postaje v UKC Maribor

Predmet rekonstrukcije so bile dobava in zamenjava srednjenapetostnih celic, dobava in zamenjava nizkonapetostne plošče, dobava in zamenjava transformatorjev s transformatorji naše koncernske proizvodnje – Kolektor Etra, uvedba centralnega nadzora transformatorske postaje in ureditev splošnih inštalacij v prostoru transformatorske postaje.

Inženirska dela so se pričela izvajati konec leta 2014 in se zaključila v marcu 2015, ko je nova transformatorska postaje pričela z obratovanjem. S tem je bil uspešno zaključen projekt napajalnega sistema klinike za kirurgijo UKC Maribor.

Kolektor Sisteh je izvedel vse dobave in inženiring , objekt pa smo predali naročniku s funkcionalnostjo posodobljene transformatorske postaje po sistemu » ključ v roke« ter tako sledili cilju, da želimo postati vodilni ponudnik celovitih rešitev na področju elektroenergetike.


Nazaj