Povečanje zanesljivosti napajalnih sistemov z daljinskim spremljanjem napajalnih naprav

Vsako podjetje ali organizacija ima določen del kritične infrastrukture, kateri mora področje vzdrževanje opreme in naprav posvečati posebno pozornost. V kolikor pride do odpovedi katerega od ključnih gradnikov t.i. kritične infrastrukture, se posledice kažejo v prvi vrsti v finančnem merjenju izpadov in škode v drugi vrsti pa seveda tudi na ugledu in okrnjenem zaupanju strank in odjemalcev do podjetja. Kot tovrstno infrastrukturo vsekakor smatramo sisteme električnega napajanja, ki z dvigovanjem avtomatizacije in digitalizacije različnih procesov v organizaciji postajajo vse bolj zahtevni, vse večje pa so tudi potrebe po vgradnji sistemov za zagotavljanje neprekinjenega napajanja tovrstne infrastrukture.

Povečanje zanesljivosti napajalnih sistemov z daljinskim spremljanjem napajalnih naprav

V podjetju Kolektor Sisteh že vrsto let razvijamo sisteme napajanja in elektroenergetske oskrbe v industriji in energetiki ter poleg instalacije tovrstnih sistemov izvajamo tudi servisno podporo različnim strankam. Skozi dolgoletno prakso na tem področju se nam ob reševanju težav naročnikom pojavljajo tudi nove ideje za učinkovitejši in sistemski razvoj orodij in rešitev, ki pripomorejo k zanesljivejšemu obratovanju tovrstnih sistemov, stroškovno optimizacijo in nenazadnje zmanjšanju intervencij in lažjemu delu vzdrževalnega osebja. Tako smo razvili sodobno rešitev za področje vzdrževanja naprav in opreme za sisteme neprekinjenega napajanja, kjer so uporabljene najsodobnejše tehnologije s področja digitalizacije, ki jih tako v podjetju kot koncernu razvijamo in na njih gradimo nove produkte in rešitve.

Koncept Pametne tovarne v okviru smernic Industrije 4.0 prinaša vrsto novih možnosti za izboljšanje učinkovitosti in kvalitete upravljanja procesov v proizvodnji in vzdrževanju. Uporaba novih tehnologij in orodij, ki izkoriščajo potencial napredka v računalniških in komunikacijskih tehnologijah vodijo k boljši uporabniški izkušnji pri upravljanju in izkoriščanju zajetih podatkov. Uporaba tehnologij prenosnih naprav, oblačnih storitev, sodobnih komunikacij, naprednih analitičnih orodij in dosegljivosti podatkov nas je vodila pri razvoju aplikacije za nadzor in vzdrževanje UPS in DEA naprav v okviru Sinapro.IIoT platforme.

Pametna aplikacija Sinapro.IIoT.UPS/DEA

Nadzorno aplikacijo smo zasnovali kot modul znotraj Industrijske IoT platforme Sinapro.IIoT (IIoT – Industry Internet Of Things) v podjetju Kolektor Sisteh d.o.o. Razvoj se je začel zaradi potreb in povpraševanja strank po nadzorni aplikaciji za UPS naprave, DEA agregate in ostale spremljevalne naprave v manjših, srednjih in velikih podjetjih ter tovarnah. Nadzorna aplikacija naj bi v prvi vrsti olajšala upravljalcem naprav biti v realnem času obveščen o vseh dogodkih in stanju naprav in bistveno zvišala pričakovano razpoložljivost in zanesljivega neprekinjenega napajanja kritičnih naprav priključenih na UPS naprave in DEA agregate (dieselski agregat).

Na tržišču ima vsak dobavitelj UPS naprav svojo aplikacijo, ki lahko povezujejo UPS naprave v omrežje za nadzor in obveščanje. Vendar te aplikacije so »zaprte« in večinoma ne sprejemajo naprav drugih proizvajalcev, kot tudi ne podpirajo najbolj pogostih industrijskih komunikacijskih protokolov (npr. OPC UA, Modbus SNMP, …), s tem pa ne podpirajo v isti sistem integracije DEA agregatov in drugih pomembnih spremljevalnih naprav (npr. klimatske naprave, meritve distribucije in druga senzorika), ki so tudi pomemben člen v zagotavljanju zanesljivega neprekinjenega napajanja porabnikov električne energije.

Zgoraj opisana problematika je bilo naše vodilo pri razvoju nadzorne aplikacije z modernimi IIoT gradniki. S sodobnimi koncepti INDUSTRIJE 4.0 smo oblikovali industrijsko aplikacijo, ki uporabnikom zagotavlja enostavno uporabo ter istočasno industrijsko kvaliteto razpoložljivosti in zanesljivosti obratovanja 24/7. Uporabnik za dostop do podatkov o napravi na objektu enostavno z mobilnim telefonom ali tablico prebere QR kodo naprave. Takoj so mu na voljo vsi podatki o napravi (npr. alarmi, trenutni statusi, meritve, grafi, navodila, servisni list,..). Tako upravljalcu/uporabniku ni potrebno več iskati podatkov na lokalnem prikazovalniku posamezne naprave kar je težavno, saj ima vsak proizvajalec in vsak tip naprave drugačen način dostopa do podatkov.

Aplikacija je zasnovana kot »pametna aplikacija« in je sposobna prepoznavati trenutno stanje naprave in vgrajenih komponent. Tako lahko uporabnik v vsakem trenutku ve trenutno zdravje naprave in pravočasno planira določene stroške povezane z napravo. S tem se bo bistveno povečala razpoložljivost napajanja, ki je bistveni faktor pri načrtovanju napajanja kritičnih porabnikov.

Večnivojska arhitektura za boljšo uporabniško izkušnjo

Uporabniško izkušnjo lahko razdelimo na tri nivoje.

Portalni nivo

Prvi, portalni nivo je namenjen hitremu pregledu stanja naprav. Odvisno od želja stranke so naprave lahko razdeljene po kategorijah (npr. UPS, DEA, …) ali pa vse prikazane v skupnem pregledu. Za vsako napravo je uporabniku takoj jasno viden opis naprave, lokacija, status naprave ter pričakovan naslednji servis. Naš cilj na tem nivoju je bil uporabniku omogočiti pregledovanje vseh njegovih naprav na enem mestu, s skupnim uporabniškim vmesnikom in neodvisno od razreda, proizvajalca ali tipa naprav, ki jih upravlja - uporablja.

 

Geolokacijski tabelarični prikaz

 

Nivo naprave

Drugi nivo, nivo naprave, uporabniku omogoča podrobnejši pregled stanja ter zgodovine ene naprave. Informacije prikazane na tem nivoju so odvisne od tipa konkretne naprave. Uporabnikom tukaj omogočamo, da za vsako napravo dodajo fotografijo konkretne naprave ali okolice, saj na ta način uporabniki z večjim številom naprav lažje prepoznajo napravo, s tem se zmanjša odzivni čas ter izboljša učinkovitost. Uporabnikom za nekatere tipe naprav (UPS ali DEA ipd.) priporočamo tudi, da v aplikacijo vnesejo še fotografijo ploščice s tehničnimi podatki o napravi, kar jim še dodatno pomaga pri vzdrževanju naprav. Na nivoju naprave uporabniku poleg trenutnega stanja prikazujemo tudi bistvene pretekle spremembe stanja – na primer izpad napajanja v UPS napravah in prehod na baterijsko delovanje. Znanje o zgodovini stanja je bistvenega pomena pri diagnosticiranju težav ter preventivnem ukrepanju preden nas težave drago stanejo. Prikaz nivoja naprave je možen tudi z mobilnim telefonom ali tablico, kar nam omogoča hitrejše ugotavljanje realnega stanja, zgodovinski pregled ter diagnostiko kar na terenu – ob sami napravi. Za direktni dostop do drugega nivoja, (kot je bilo že opisano) dostopamo z mobilnim telefonom ali tablico, tako, da preberemo QR kodo na napravi, ki nas pripelje na stran ustrezne naprave v aplikaciji. S povezavo na ostale sisteme lahko poleg zgoraj omenjenih podatkov zagotovimo tudi ostale pomembne podatke za kvalitetno vzdrževanje naprave kot so: uporabniška in servisna navodila za posamezno napravo, servisni listi, delovni nalog, ...

 


Prikaz podatkov naprave – npr. UPS

Nivo meritev

Tretji nivo imenujemo nivo meritev – ta uporabniku omogoča detajlni vpogled v delovanje naprave, na voljo so vse shranjene meritve o tokovih, napetostih, močeh, temperaturah na napravi ali v okolici. Ta pogled je namenjen strokovnjakom, ki iz teh podatkov črpajo poglobljena znanja o zdravju naprave.


Detajlni grafični prikaz meritev

Predstavljena nadzorna aplikacija omogoča alarmiranje in obveščanje uporabnikov ob izbranih dogodkih. Za obveščanje imamo na voljo več kanalov od SMS in mail obveščanja, do obvestil na pametnih telefonih. Strankam omogočamo tudi integracijo z obstoječimi sistemi za obveščanje, ki jih imajo vzpostavljene v podjetju.

Rešitev razvita na osnovi potreb in zahtev naročnikov

Sinapro.IIoT.UPS/DEA je zasnovan na sodobnih konceptih Industrije 4.0 in IoT in zagotavlja uporabnikom enostaven in zanesljiv sistem za izboljšanje upravljaja in vzdrževanja z UPS in DEA napravami ter ostalimi napravami. Rešitev smo zasnovali na podlagi naših izkušenj in realnih potreb, ki prihajajo iz »terena« in ki je dobra osnova za boljše in celovitejše obvladovanje naprav in opreme v strukturi elektroenergetskega napajanja objektov, sistemov , proizvodnih procesov ali infrastrukture. V preteklosti smo skozi različne izkušnje pri naših naročnikih že izvajali parcialno reševanje tovrstnih problemov, predstavljena rešitev pa zagotavlja celovit in sistemski pristop k obvladovanju tovrstnih naprav. Uporabljene so najsodobnejše tehnologije s področja digitalizacije, ki jih razvijamo znotraj koncerna Kolektor. Skozi tovrstne rešitve lahko naročniku ponudimo tudi različen pristope k obvladovanju sistemov, glede na potrebe in možnosti samega naročnika. Pričujoča rešitev je zagotovo eden od produktov, v širšem okolju, ki je na eni strani podkrepljen z realnimi potrebami na drugi strani pa z znanjem in obvladovanjem tovrstnih tehnologij, ki jim v podjetju z našo vizijo in usmerjenostjo dajemo še poseben pomen. Naročniki bodo z vpeljavo tovrstnih rešitev vsekakor veliko bolj na »varni« strani, tovrstna rešitev pa bo nov dokaz, da je slovenska industrija in gospodarstvo inovativna in napredna ter na tak način izboljšuje konkurenčnost in ugled na mednarodnem trgu.


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: