Sodelovali smo pri investiciji izgradnje proizvodnih kapacitet nove tovarne v Franciji

Kolektor Sisteh je leta 2018 podpisal pogodbo o dobavi opreme in izvedbi del v novem proizvodnem obratu multinacionalke Knauf Insulation v Franciji. Novi obrat je naročnik začel graditi konec leta 2017 v mestecu Illange ob meji z Luksemburgom. To področje je industrijsko slabše razvito, zato je ta investicija pomembna tudi z vidika razvoja posameznih francoskih regij.

Sodelovali smo pri investiciji izgradnje proizvodnih kapacitet nove tovarne v Franciji

Prvi pogovori in povpraševanja za potencialno sodelovanje pri izgradnji novih proizvodnih kapacitet za naročnika smo v Kolektor Sistehu začeli leta 2017. Sledila so usklajevanja ponudbe in pogajanja za posamezne lote v okviru paketa povpraševanj, kjer lahko Kolektor Sisteh ponudi svoja znanja in kompetence. V večletni zgodovini sodelovanja z naročnikom smo tokrat imeli priložnost ponuditi tudi celotno rešitev izvedbe elektroenergetske oskrbe proizvodne lokacije. Med pogajanji smo se srečevali z ostro konkurenco podjetij s sorodno ponudbo iz Francije, Belgije in Luksemburga. Naročnik se je odločil za našo rešitev, ker je imela s tehničnega vidika nekaj inovativnih konkurenčnih prednosti, ki so bile glavni argument v prid Kolektor Sisteha.

Poleg industrijske transformatorske postaje je pogodba obsegala tudi izvedbo nekaterih ključnih tehnoloških sklopov elektro inženiringa in avtomatizacije oz. sistema vodenja. Kot eden od izvajalcev na objektu smo delali na tehnološkem sklopu za pripravo taline ter nekaterih drugih ključnih segmentov proizvodnega obrata, vključno z zagotavljanjem funkcionalne varnosti opreme in naprav.

Transformatorska postaja

Za zagotavljanje elektroenergetske oskrbe proizvodnega obrata je bilo treba izvesti celotno rešitev napajanja in razdeljevanja električne energije. Tovarna je priključena na razdelilno transformatorsko postajo v lasti in obratovanju francoskega operaterja EDF na 20 kV nivoju. Pri vgradnji opreme na lokaciji v Franciji smo morali upoštevati tudi lokalne predpise in zahteve ter v okolju uveljavljene prakse. Celotna dokumentacija PZI (detail engineering) je bila pripravljena v Kolektor Sistehu. Največja posebnost v primerjavi z dosedanjo prakso in izkušnjami so bile nekatere zahteve po mehanskem zaklepanju in preprečevanju dostopa do opreme v času obratovanja.

Za obratovanje tovarne je bilo treba zagotoviti električno energijo moči 6.000 kVA, za kar smo dobavili in vgradili tri transformatorje suhe izvedbe, izdelane v Kolektor Etri. Priklop transformatorjev je bil izveden prek SN celic, ki zagotavljajo vključitev tovarne v transformatorsko postajo prek kablovoda. Povezave transformatorjev in SN celic potekajo prek kabelskih glav in pripadajočih kabelskih končnikov in konektorjev. Vsi transformatorji imajo vgrajene zaščitne releje, ki so prek komunikacijske povezave integrirani v sistem vodenja celotne tovarne. Dobavljene in vgrajene SN celice so v modularni izvedbi SF6. SN celice so standardne industrijske izvedbe, nadgraditi pa jih je bilo treba s posebnimi zaklepi, ki onemogočajo dostop do posameznih sklopov oz. celic v času obratovanja. V ta namen so bile vgrajene dodatne ključavnice, s katerimi je onemogočen nepooblaščen dostop. Tudi na ravni transformatorskih prostorov je nepooblaščen dostop preprečen na enak način.

Posebnosti glavnega NN sestava

Za razvod na napetostnem nivoju 0,4 kV so bili izdelani, dobavljeni in vgrajeni trije NN stikalni bloki tipa xEnergy. Povezave med posameznimi transformatorji in NN stikalnimi bloki so izvedene s tipskimi tovarniško izdelanimi zbiralčnimi sestavi. Transformatorska postaja je zasnovana tako, da je omogočeno paralelno obratovanje dveh transformatorjev hkrati. Takšni pogoji obratovanja zahtevajo tudi višje kratkostične trdnosti vgrajene opreme. V konkretnem primeru so izračuni in dimenzioniranje pokazali, da mora oprema izpolnjevati zahteve po kratkostični trdnosti 100 kA. Konstrukcija in izvedba NN stikalnega bloka smo izvedli skladno s standardom EN 61439 -1, -2, ki opredeljuje izgradnjo NN sestavov s certifikatom in kosovnim preizkusom. Zasnova glavnega NN sestava je imela tudi nekaj posebnosti. Zaradi prostorske omejitve je bil postavljen v dve vrsti s skupnimi glavnimi zbiralkami. Konstruiranje takšnega sestava je ob upoštevanju zahtev po paralelnem obratovanju predstavljalo dodaten inženirski izziv, ki smo ga uspešno rešili. V okviru zagotavljanja dobave električne energije na lokaciji je bila dobavljena in vgrajena tudi UPS naprava moči 2 x 20 kVA s sestavom za distribucijo energije za brezprekinitveno napajanje (za potrebe sistema vodenja v tovarni). Oprema je bila izdelana v Sloveniji, pred transportom na lokacijo v Francijo pa je bil izveden celoten tovarniški prevzem opreme – FAT. Transformatorsko postajo smo zagnali približno dva meseca in pol pred začetkom obratovanja celotne proizvodnje.

Elektro inženiring in sistem vodenja na tehnoloških sklopih

V pogodbenem obsegu smo izvedli pet glavnih tehnoloških sklopov na ravni elektrifikacije in avtomatizacije posameznih sklopov opreme. Vsa oprema je bila projektirana v fazi PZI v Kolektor Sistehu ter nato izdelana in dobavljena na objekt. Montaže, testiranja in zagone smo opravili v več fazah glede na napredovanje ostalih del gradnje tovarne.

Tovarniški prevzemi opreme so bili narejeni v Sloveniji, kjer se je preverilo njeno ustreznost. V okviru testiranj FAT se je izvedlo tudi preverjanje delovanja programske opreme, ki je bila pred končno vgradnjo na objektu že simulacijsko testirana in preizkušena. Nekaj tehnološke opreme je bilo izdelane tudi pri izvajalcih v Sloveniji, kar nam je nekoliko olajšalo izvedbo, saj so bili tovarniški prevzemi v celoti opravljeni v Sloveniji. Oprema pa je bila nato v kompletu transportirana na objekt, kjer sta sledili ponovna montaža in končni zagon.

Funkcionalna varnost električne opreme in naprav

Ključno in izredno pomembno je bilo zagotavljanje funkcionalne varnosti opreme in naprav v tovarni na ravni električne opreme, ki je bila v celoti projektirana in izvedena v Kolektor Sistehu. Realizirana je bila celotna integracija varnosti obratovanja na posameznih sklopih proizvodnje in to po principu integracije varnosti v enovit sistem, s posebnimi varnostno certificiranimi PLC-krmilnimi sistemi. Oprema se je transportirala v več lotih, skladno s potekom gradnje. Iz Kolektor Sisteha smo odpremili za približno pet vlačilcev električne opreme in sestavov, vključno s kabli in drugim instalacijskim materialom.

V Illangu je bilo v času gradnje stalno prisotno inženirsko osebje Kolektor Sisteha. Uredili smo tudi začasne pisarniške in skladiščne prostore v več najetih kontejnerskih enotah, s katerimi smo zagotovili ustrezne delovne pogoje. Uspešno zaključen projekt in zagon tovarne v začetku avgusta predstavlja nov mejnik tudi za Kolektor Sisteh. Že ob pridobivanju poslov smo se srečali z močno lokalno in mednarodno konkurenco, naročnik pa je vitalne sklope na področjih elektro opreme in sistemov vodenja zaupal prav nam. S celovito, zanesljivo in kakovostno izvedbo del smo potrdili zaupanje naročnika, da lahko z lastnim inženirskim znanjem delamo tudi na tako zahtevnih tržiščih, kot je francosko, oz. za tako zahtevne naročnike, kot je Knauf Insulation.


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: