Uporaba frekvenčnih regulatorjev pri manipulaciji z gorivom

Konec lanskega leta smo v Kolektor Sistehu uspešno zaključili projekt uravnavanja previsokih tlakov pri manipulaciji z gorivom v skladišču naftnih derivatov SND Ortnek.

Uporaba frekvenčnih regulatorjev pri manipulaciji z gorivom

V sklopu projekta smo skupaj s podizvajalci izvedli kompletno vsa zahtevana gradbena, strojna in elektro dela. Frekvencni regulatorji Eaton PowerXL DG1 Za manupulacijo z gorivi in za prečrpavanje naftnih derivatov smo uporabili črpalke, vodene preko frekvenčnih regulatorjev z meritvami tlaka. Na podlagi analize podatkov o črpalkah, njihove funkcionalne rabe in vgradnje, smo definirali primerne frekvenčne regulatorje k vsaki posamezni črpalki in potrebno pripadajočo opremo za njihovo nadzorovano krmiljenje ter vgradnjo.

Frekvenčni regulatorji so serijsko povezani in delujejo avtonomno, njihovo vodenje se izvaja preko nadzorno-upravljavskega sistema skladišča (SCADA). Preko sistema se lahko tudi nastavlja parametre frekvenčnih regulatorjev, ki potem avtonomno delujejo po novo nastavljenih parametrih. Regulacije tlakov se tako izvajajo samodejno na podlagi meritev tlaka.

S tem so odpravljene težave s tlačnimi udari, okvarami strojne oziroma tehnološke opreme. V okviru projekta smo dobavili in izvedli vodenje ter zagon nove serije DG1 frekvenčnih regulatorjev priznanega svetovnega proizvajalca Eaton.


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: