Urejamo agregatsko napajanje na planinskih postojankah Julijskih Alp

Kolektor Sisteh je uradni pooblaščeni zastopnik agregatov Visa. Kot podizvajalec podjetja Sitel je uredil agregatsko napajanje planinskega doma na Kredarici, Zasavsko kočo na Prehodavcih pa je z novim agregatom opremil kot izvajalec.

Urejamo agregatsko napajanje na planinskih postojankah Julijskih Alp

Podjetje Sitel v okviru energetske sanacije postojank prenavlja in dopolnjuje napajanje. K sodelovanju so povabili Kolektor Sisteh, da zamenja in nadgradi agregatsko napajanje na Kredarici, ki ima urejeno DC-napajanje v kombinaciji s fotovoltaičnimi paneli in vetrnimi generatorji, agregatsko napajanje pa je potrebno za polnjenje baterij ter napajanje večjih porabnikov, kot so stiskalnice in vodne črpalke. Na Kredarici smo inštalirali turbodizelski agregat moči 40 kVA, na Prehodavcih pa dizelski agregat moči 20 kVA. Oba delujeta kot rezervno napajanje, in ne kot stalen vir električne energije.

Kredarica

Na Kredarici je že obstoječe napajanje preko fotovoltaičnih panelov, ki zmorejo ob idealnih pogojih proizvesti 12 kW električne moči. Inštalirani sta tudi dve vetrnici, ki ob primernem vetru zagotavljata 5 kW električne moči. Vse skupaj je priključeno na DC 48V hranilnik s kapaciteto baterij 2 x 24 celic po 2150 Ah (206,4 kWh). Ko se kapaciteta DC-hranilnika zmanjša do kritične meje, avtomatika sama vklopi agregat in usmerniki začnejo polniti baterije. Ko se te napolnijo, se agregat avtomatsko izključi. Urejen je tudi daljinski nadzor iz kuhinje objekta, ki se uporablja, kadar je potrebna električna energija za zagon črpalk ali stiskalnice odpadkov.

Dnevne meritve

V poletnih mesecih, ko je koča zelo obiskana, viri alternativne energije ne zadostujejo za napajanje celotne porabe postojanke, zato se agregat redno vključuje in pomaga zagotavljati potrebno moč napajanja. V jesenskem, zimskem in pomladnem času, ko je koča uradno zaprta in so v njej le vremenarji ARSO, SV ter delujoča bazna postaja Mobitel in A1, pa v dobrih pogojih zadostuje napajanje alternativnih virov in je agregat samo za primer slabih pogojev. Vse naprave so povezane v nadzorni sistem, ki ga preko mobilnega signala upravljajo v podjetju Sitel. Na postojanki je inštaliran tudi manjši agregat moči 11 kVA, ki služi kot rezerva v primeru odpovedi primarnega. Ta agregat se upravlja samo ročno.

Glede na nevsakdanje pogoje (višina in posledično zmanjšan tlak zraka), smo dobavili agregat namenjen višinskim pogojem. To pomeni, da ima agregat povečan hladilnik motorja in kakovosten Perkinsov motor, ki po tehničnih podatkih izgubi najmanj moči zaradi višine in redkejšega zraka (od 0 % pri 0 °C do 5 % pri 30 °C pri 2500 m n. m.).

Proizvedena energija v letu 2019

Prehodavci

Prehodavci se od Kredarice razlikujejo v tem, da je koča bistveno manjša in da so naprave v njej minimalizirane, zato ni večje porabe električne energije. Večino električne energije pridelajo s fotovoltaičnimi paneli. Agregat na tej lokaciji služi za polnjenje baterij v primeru slabih sončnih pogojev in za napajanje vodnih črpalk, zato je krmiljenje in upravljanje z agregatom urejeno samo lokalno. Na lokacijo smo dobavili agregat moči 20 kVA v ohišju in z ročnim zagonom. Tudi na tej lokaciji smo izbrali Perkinsov motor in povečan hladilnik sistema.

Dostava s helikopterjem

Na obe lokaciji je agregat z Rudnega polja na Pokljuki dostavil helikopter – za Kredarico smo sodelovali s Slovensko vojsko, za Prehodavce pa zaradi lažjega agregata s podjetjem Flycom. Helikopterske prevoze ureja PD Ljubljana-Matica, preko katerega s helikopterji dostavljajo tudi živež na postojanke in odvažajo smeti nazaj v dolino.

Servis agregatov

Krovno vzdrževalno pogodbo opreme napajanja na postojankah ima podjetje Sitel, Kolektor Sisteh pa izvaja servise kot podizvajalec. Agregati imajo na takih lokacijah tovarniško predpisan servisni interval na 300 ur, vendar po posvetu s proizvajalcem in ob uporabi pravilnih olj servisni interval podaljšamo na 600 ur delovanja. To v praksi predstavlja dva servisa letno na Kredarici in enega na Prehodavcih.  


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: