Uspešno zaključena prva faza projekta NEDO

Podjetja Hitachi, Eles in Kolektor so že ob podpisu pogodbe za izvedbo projekta NEDO najavila, da nameravajo v digitalizacijo pametnih omrežij in pametnih mest v prihodnjih treh letih vložiti veliko razvojnih sredstev.

Uspešno zaključena prva faza projekta NEDO

Večina tega denarja bo namenjena projektom s področja elektro omrežij in informacijsko-komunikacijskih tehnologij, med odmevnejšimi pa bo tudi projekt transformacije Idrije v pametno mesto. V njem naj bi pilotsko delovale številne nove rešitve s področja upravljanja energije, ki bodo v popoln energetsko oskrbni krog in nadzor povezala vse javne zavode in podjetja.

Kolektorjeve rešitve in znanja bodo skozi uspešno izvedbo projekta dobila nov pečat in zagon za nadaljnje razvojne poti, predvsem na vsebinah, ki jih lahko ponudimo na področju lektroenergetskih sistemov ter s tem povezanih prihajajočih tehnologij elektromobilnosti in samooskrbe.

Prva faza projekta

Prva faza projekta NEDO se je uspešno zaključila letos pomladi. V tej fazi, ki je bila usmerjena v pametna električna omrežja in se je pričela novembra 2016, so bile na omrežjih distribucijskih podjetij Elektra Celje, Elektra Maribor nameščena oprema za vodenje in nadzor omrežja, med njimi tudi prvi trije distribucijski regulacijski transformatorji. Pri razvoju naprednih funkcionalnosti vodenja distribucijskega omrežja so bila aktivna slovenska podjetja v sodelovanju z japonskim partnerjem Hitachi.

V prvi fazi projekta so imeli pomembno vlogo pri izvedbi instalacij opreme tudi strokovnjaki iz podjetja Kolektor Sisteh. Napredne rešitve iz prve faze naj bi distribucijskim podjetjem omogočila pridobitev novih znanj in izkušenj v obratovanju omrežja, slovenskim odjemalcem omogočile zanesljivejšo dobavo energije in vključevanje razpršenih virov energije, industriji pa nova inženirska znanja za nadaljnji razvoj rešitev na področja elektroenergetike.

Jeseni ji bo sledila še druga faza, v kateri bodo v ospredju postavitev pametnih skupnosti v Idriji in Ljubljani.


Nazaj