Za Knauf Insulation smo zasnovali in opremili kontejnerska stikališča

V februarju sta bili v belgijski Vise odpremljeni dve enoti kontejnerjev za potrebe energetske oskrbe in sistema vodenja tehnološkega postrojenja. Oba kontejnerja smo zasnovali in opremili v Kolektor Sistehu. Cilj projekta je bil, da se vsa oprema izdela v Sloveniji in se kot končni izdelek dostavi na lokacijo naročnika, kjer se nato izvedejo še vsa elektroinštalacijska dela, montaže, testiranja in spuščanje v obratovanje.

Za Knauf Insulation smo zasnovali in opremili kontejnerska stikališča

Začetki projekta segajo v leto 2021, ko je naš dolgoletni naročnik Knauf Insulation začel z novim projektom v okviru krožnega gospodarstva. Med naročnikovimi zahtevami za izvedbo projekta so bile opredeljene tudi specifične zahteve glede dobave opreme. Te so med drugim vključevale dobavo celotnega sklopa tehnološke in energetske elektro opreme za potrebe tehnologije in njene energetske oskrbe. Idejno zasnovo rešitve smo kot del ponudbe v celoti izdelali v Kolektor Sistehu. Naročnik se je na osnovi več ponudb odločil za našo rešitev, ki je bila tako ekonomsko kot tudi tehnično najugodnejša. 

V Kolektor Sistehu smo tako lansko jesen pričeli s celovitim načrtovanjem in izgradnjo kontejnerskih enot napajalnega in tehnološkega postrojenja. Izgradili smo dve kontejnerski enoti, in sicer eno za NN energetsko opremo ter elektro sestavo tehnološkega postrojenja, drugo pa za vgradnjo transformatorja s priklopom na SN distribucijsko omrežje. V sklopu dobave je tudi dizelski električni agregat za zagotavljanje napajanja v izrednih razmerah.

Odlikujeta ju modularnost in enostavnost

Obe enoti sta samostojni in medsebojno ločeni, možno pa ju je postaviti kamorkoli na pripravljeno podlago – betonsko ploščo z ustrezno nosilnostjo. Oba kontejnerja sta tudi izolirana in klimatizirana, kar zagotavlja delovanje vse vgrajene opreme v ustreznih klimatskih razmerah, s čimer je zagotovljeno obratovanje v primernih pogojih v vseh letnih časih in vremenskih razmerah. Kontejnerski enoti sta tudi dodatno toplotno izolirani z namenom vzdrževanja ustreznih temperaturnih razmer v notranjosti. Ker v vsako enoto vstopajo tudi kabli, je bilo treba izvesti ustrezno tesnjenje kabelskih prehodov, ki preprečuje vdor vlage, prahu ali živali. V kontejnerski enoti, kjer so vgrajeni energetski in krmilni sestavi, so bili ti postavljeni na dvojno dno – torej je bila predhodno izdelana podkonstrukcija ter nanjo postavljeni sestavi. Prostor v dvojnem dnu kontejnerja je namenjen inštalaciji kablov, ki poteka preko omenjenih kabelskih prehodov. 

Projekt smo zasnovali tako, da smo vso opremo in konstrukcije kontejnerskih enot izvedli doma, jih ustrezno pripravili za transport in organizirali prevoz v Belgijo.

Po tovarniškem prevzemu je bila oprema februarja odpremljena na končno lokacijo v belgijsko mesto Vise, kjer so jo s pomočjo avtodvigal raztovorili in postavili na končno mesto vgradnje. Po zaključeni postavitvi kontejnerskih enot so sledila elektroinštalacijska dela in priklopi opreme. V prvi fazi smo izvedli priklop energetskih sklopov in zagotovili napajanje za celotno tehnološko postrojenje. V marcu so sledile inštalacije za tehnološko opremo, prva testiranja in delni zagoni. Trenutno se izvajajo inštalacije še preostale tehnološke opreme, v maju pa so predvidena končna testiranja, usposabljanje naročnikovega osebja ter predaja vse potrebne dokumentacije. Zagon celotnega postrojenja bo končan predvidoma v juniju. 

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: