Elektronski hidravlični regulacijski ventil Bermad

Elektronski hidravlični regulacijski ventil Bermad

27. 06. 2023

Za natančen nadzor pretokov v distribucijskih vodovodnih omrežjih

Elektronski hidravlični regulacijski ventil Bermad

Vsa komunalna podjetja, ki skrbijo za distribucijo ter dobavo pitne vode končnim uporabnikom, se srečujejo z vedno večjimi izzivi s področja regulacije vodovodnih omrežij. Zelo pogosto so izpostavljena različnim delovnim zahtevam, kot so spremembe v dnevnem
in nočnem pretoku, spremembe trenutnega pretoka, spremembe pretoka glede na porabo končnega večjega odjemalca (uporabnika v industriji).

Omenjene zahteve bi lahko reševali z mehanskim regulacijskim ventilom, ki pa je za take spremembe v distribuciji vodovodnega omrežja neprimerna rešitev. Mehanski regulacijski ventil se namreč lahko odpira in zapira glede na spremembo tlaka preko mehanske vzmeti in je zaradi zasnove mnogo manj natančen kot hidravlični regulacijski ventil.

Podjetje BERMAD, ki ga zastopamo, ima s serijo 700 pred konkurenčnimi produkti izjemno prednost pri regulaciji pretoka/tlaka zaradi dvokomorne zasnove ventila.

Dvokomorna zasnova omogoča izjemno natančno reguliranje pretoka v mreži. Reguliranje pretoka se lahko izvaja na dva načina:

  • Z registratorjem (baterijsko)
  • S krmilnikom, nameščenim v vodomerni jašek, kjer je potrebna konstantna napetost (v največ primerih gre za napetost 24 V DC)

V obeh primerih gre za regulacijo pretoka skozi ventil. V prvem primeru gre za baterijsko rešitev, v drugem primeru gre za rešitev, ki je pod neprekinjeno napetostjo in se največkrat krmili preko oddaljenega nadzora – sistema SCADA.

Način delovanja

V osnovi gre za hidravlični regulacijski ventil, katerega »odprtost« reguliramo z dvema elektromagnetnima ventiloma. Cevna povezava poteka iz vstopne točke pred ventilom skozi elektromagnetni ventil [2] in igličasti ventil [5] skozi T-kos v zgornjo komoro [3]. Na T-kosu cevna povezava poteka do elektromagnetnega ventila za odpiranje [4] ter do igličastega ventila [6] v atmosfero ali v izstopno točko ventila. Spodnja komora mora imeti izstop v atmosfero.

Ob predpostavki, da je tlak večji na vstopni strani, z elektromagnetnim ventilom [2] zapiramo hidravlični regulacijski ventil tako, da ga odpremo in vstopni tlak, ki je večji od izstopnega, poskrbi, da preko zgornje komore zapremo ventil do želenega pretoka. Elektromagnetni ventil [4] je v procesu zapiranja zaprt. V kolikor je potrebno hidravlični regulacijski ventil odpreti, je potrebno odpreti elektromagnetni ventil [4], da se sprosti tlak v zgornji komori in se s tem doseže odprtje ventila do želenega pretoka. Elektromagnetni ventil [2] je v procesu odpiranja zaprt.

V primeru izpada električne energije ali izpraznjenja baterij ponujamo različne opcije:

  • Ventil se zapre
  • Ventil ostane v zadnjem položaju
  • Ventil se odpre

Z dogradnjo elektronsko reguliranega pilotnega ventila v primeru izpada električne energije ali izpraznjenja baterij ventil postane navaden hidravlični reducirni ventil.

Zaradi zgoraj omenjenih načinov delovanja dosežemo izjemno natančno regulacijo pretoka glede na:

  • potrebe distribucijskega vodovodnega omrežja
  • sledenje potrebam porabnikov
  • umirjanje vodovodnega omrežja brez nenadnih tlačnih skokov/padcev

Dodatne informacije


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice