Ogrevanje s toploto iz kanalizacije

Ogrevanje s toploto iz kanalizacije

27. 06. 2023

Spoznajte kako s pomočjo sistema HUBER TherWin izkoristiti energetski potencial odpadne vode za potrebe ogrevanja

Ogrevanje s toploto iz kanalizacije

Zaradi zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov in odvisnosti od fosilnih goriv prihaja
do velikih sprememb v energetiki in pospeševanja naložb v alternativna goriva. Ena izmed
možnih oblik energetske izrabe je tudi ogrevanje s pomočjo toplote odpadne vode iz
kanalizacije, in sicer s sistemom HUBER ThermWin.

Energetski potencial odpadne vode

Voda v kanalizacijskem sistemu ima skozi celotno leto konstantno temperaturo med 15 °C in 20 °C. Tudi pretok vode je na večjih premerih kanalizacijskih cevi konstanten, tako da je to lahko zelo dober alternativni vir energije v kombinaciji s toplotno črpalko voda - voda.

Energija iz odpadne vode nadomešča obnovljiva in fosilna goriva

V Schallstadtu v Baden-Württembergu je podjetje Energiedienst AG iz Rheinfeldna, ki razvija in upravlja lokalno daljinsko ogrevanje, zaznalo potencial za ogrevanje nove soseske (200 stanovanj in nova mestna hiša) iz odpadne vode. Zaradi bližine obstoječe kanalizacije in zadostnega pretoka v njej so v mestu Schallstadt Weiermatten namesto fosilnih goriv uporabili zeleno energijo.

Sistem v Schallstadtu je razdeljen na lokalno daljinsko ogrevanje in proizvodnjo ali shranjevanje energije, ki se dobavlja v omrežje. Vnaprej določena količina odpadne vode se odvzame iz kanalizacije in se grobo prefiltrira preko finih grabelj ROTAMAT® RoK4. Zasnovane so kot podzemna različica in tako ne motijo okolice. Fine grablje odstranijo delce, večje od 3 mm, da zaščitijo toplotni izmenjevalec HUBER RoWin. Ograbki iz finih grabelj se vračajo v kanalizacijski sistem. S sistemom črpalk se očiščena odpadna voda dovaja do toplotnih izmenjevalcev.

V kleti mestne hiše so vzpostavili kurilnico, kjer dva izmenjevalca toplote RoWin prenašata energijo iz odpadne vode preko sistema toplotnih črpalk v 500 m³ rezervoar. Rezervoar je sestavljen iz betonskih segmentov (zaradi hitrejše izvedbe), nad njim pa so kasneje uredili parkirišče.

 

Konstanten prenos toplote zaradi samočistilnega sistema

Kljub odstranjevanju grobih delcev v vodi ostanejo mikroorganizmi, ki bi sčasoma umazali klasični izmenjevalec in bi bilo potrebno zelo pogosto čiščenje. Huber RoWin ima patentiran samočistilni sistem in tako poskrbi za stalen prenos toplote. Postopki čiščenja na enotah toplotnih izmenjevalcev so avtomatizirani – ne potrebujejo ne osebja za upravljanje, ne drugih orodij ali sredstev za čiščenje.

"Power-to-heat": pretvorba električne energije v toploto

Akumulacijska shramba je zasnovana tako, da bo v prihodnosti mogoče dobavljati dodatno toploto prek že obstoječih vmesnikov ali pa bo mogoče izvesti povezavo med sektorjema električne energije in toplote. To imenujemo "power-to-heat": presežek električne energije
se lahko pretvori v toploto. Toplotne črpalke delujejo v kombinaciji s sončno energijo, kar pomeni, da je ogrevanje ogljično nevtralno in ne proizvaja škodljivih emisij.

Ponovna uporaba energije v industriji

Dodaten potencial za ogrevanje z odpadno toploto je tudi industrijska izvedba takšnih sistemov, kjer prihaja do viška odpadne toplote iz proizvodnih procesov. Ta se lahko koristi tako za ogrevanje objektov, kot tudi povratek energije v proces ogrevanja vode. Glede na trenutno situacijo v Evropi glede porabe fosilnih goriv in zmanjšanja emisij je implementacija sodobnih tehnologij, kot so Huber RoWin in solarni sistemi za proizvodnjo elektrike, nujna za doseganje zastavljenih ciljev.

Dodatne informacije


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice