Terciarno čiščenje odpadnih vod z opremo HUBER

Terciarno čiščenje odpadnih vod z opremo HUBER

04. 01. 2023

Zahteve glede kakovosti odpadne vode iz komunalnih in industrijskih čistilnih naprav postajajo vse bolj visoke in kompleksne, zlasti glede raztopljenih organskih snovi.

Terciarno čiščenje odpadnih vod z opremo HUBER

Predvsem iztoki iz komunalnih čistilnih naprav so med najbolj kritičnimi za vstop mikropolutantov  (organskih kemikalij, ostankov zdravil, farmacevtskih učinkovin, industrijskih topil, pesticidov, mikroplastike …) v površinske vode. Številne od teh snovi so nevarne za okolje in zdravje, niso lahko biorazgradljive in se lahko kopičijo v okolju. 

Pri terciarnem čiščenju gre za dodatno obdelavo, pri kateri poteka odstranjevanje suspendiranih in raztopljenih trdnih snovi, dušika, fosforja in patogenih organizmov. Uporablja se kemijske in fizikalno-kemijske postopke. Terciarno čiščenje je potrebno, kadar kakovost odpadne vode, ki se jo odvaja, ne ustreza standardom in kadar je potrebno odpadno vodo ponovno uporabiti. Te suspendirane snovi vsebujejo približno 50 % ogljika, skoraj 10 % dušika in več kot 1 % fosforja. 

Postopkov terciarnega čiščenja odpadnih vod v letu 2000 v Sloveniji skoraj ni bilo. Leta 2019 je bilo na komunalne in skupne čistilne naprave priključenih 68 % prebivalstva. Po postopku terciarnega čiščenja je bilo prečiščene 44 % odpadne vode. K temu pripomore izvajanje Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki povzema zahteve Direktive Sveta o čiščenju komunalne odpadne vode v povezavi z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Cilj terciarnega čiščenja je zanesljivo in učinkovito odstraniti razstopljene organske snovi iz odplak čistilnih naprav.

V nadaljevanju so predstavljene Huber naprave HUBER SE, ki se uporabljajo pri terciarnem čiščenju.

HUBER Contiflow®

Peščeni filter odstranjuje fine neraztopljene delce preko peščene filtracije, ki v CONTIFLOW-u poteka gravitacijsko. Peščeni filter se lahko napolni z granuliranim aktivnim ogljem namesto s peskom in nato deluje kot filter GAC. Tehnični postopek naprave je enak kot pri peščenem filtru. Ta zagotavlja, da se aktivno oglje v prahu zadrži in da je odpadna voda praktično brez trdnih delcev. Zanesljivo je mogoče doseči in zagotoviti kakovost odpadne vode ≤ 1 NTU.

V nasprotju z aktivnim ogljem v prahu se lahko granulirano aktivno oglje regenerira. Glede na zahteve in mejne pogoje se postopek lahko nadgradi z vmesno fazo ozonacije, kar poveča učinek in podaljša življenjsko dobo oglja.

 HUBER peščeni filter CONTIFLOW Kombinirani postopek ozonacije in filtracije z aktivnim ogljem

Adsorpcijski postopek z enostavnim in vzdrževalno nezahtevnim delovanjem naprave je primeren za manjše čistilne naprave (< 50.000 PE). Takšen postopek se lahko uporabi tudi v kombinaciji s finim filtrom Disc Filter RoDisc® za predhodno stopnjo čiščenja namesto peščenega filtra, kjer se odstranijo delci večji od 20 mikronov. V primeru zahteve po dezinfekciji je zaradi nizke koncentracije trdnih delcev v odpadni vodi mogoča vgradnja naknadne UV-dezinfekcijske enote.

HUBER Pile Cloth Media Filter RotaFilt®

Filter Rotafilt® je sestavljen iz več vrtljivo razporejenih filtrirnih elementov v obliki diska. Ti so nameščeni navpično in opremljeni s posebnimi filtrirnimi 'vrečami' iz tkanine. Ob vstopu vode se trdni delci zadržijo, kar povečuje upornost, poveča se razlika v nivojih odpadne in čiste vode in pri določenem padcu tlaka se začne postopno čiščenje filtrirnih plošč. Ta postopek združuje dobre lastnosti RoDisca in peščenega filtra Contiflow.
V postopku adsorpcije z aktivnim ogljem v prahu (PAC) je naprava RotaFilt® nameščena za stopnjo adsorpcije in usedalnikom ter zagotavlja skoraj popolno odstranitev delcev v iztoku.

 

 HUBER Disc Filter RotaFilt Postopek filtriranja v filtrirnih vreckah iz tkanine

 

Postopek uporabe:

  • Zadrževanje finih suspendiranih snovi (blato, mikroplastika)
  • Flokulacijska filtracija za odstranjevanje fosforja
  • Predfiltracija na terciarni stopnji (ozonacija, granulirano aktivno oglje)
  • Postfiltracija v terciarni stopnji (ločevanje aktivnega oglja v prahu)

Animacija delovanja

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice